Sestdiena, 25. Maijs | Anšlavs, Junora
AAA

 

DIENAS KĀRTĪBĀ

 

*Izpilddirektora ziņojums

 

 1. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
 2. Par adrešu un nosaukumu maiņu nekustamajiem īpašumiem Tērvetes novadā
 3. Par lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšanu
 4. Par nekustama īpašuma „Straumēni” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu
 5. Par transporta izdevumu segšanu izglītojamā nokļūšanai izglītības iestādē
 6. Par kustamas mantas pārņemšanu pašvaldības īpašumā
 7. Par saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr.15 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā”” apstiprināšanu
 8. Par saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījums Tērvetes novada domes 2017. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr.16 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā”” apstiprināšanu
 9. Par Tērvetes novada autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programmas 2019.-2021. gadam apstiprināšanu
 10. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
 11. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
 12. Par Tērvetes novada domes 2019. gada  projektu konkursa  „Mēs- Tērvetes novadam”   nolikuma apstiprināšanu
 13. Par līgumu slēgšanu ar nodibinājumu „Lāsītes”

 

 

/    
DALIES:      
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
PIETEIKTIES JAUNUMIEM