Trešdiena, 23. Oktobris | Daina, Dainida, Dainis
AAA

DARBA KĀRTĪBĀ

*SAC ”Tērvete”direktores Signes Vinteres ziņojums

*Izpilddirektora ziņojums

 

 1. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
 6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
 7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Velēnas” sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu
 9. Par lēmuma grozīšanu
 10. Par lēmuma grozīšanu
 11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
 12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
 13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu „Miglēni” un “Miglas” robežu pārkārtošanu un lietošanas mērķa piešķiršanu
 14. Par nomas līgumu pārjaunošanu
 15. Par pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma “Dzīslas” sadalīšanu
 16. Par dalību projektā
 17. Par neapdzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā “Skola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, nomas tiesību izsoli
 18. Par saistošo noteikumu Nr. 7 “Par Tērvetes novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu un izmantošanu” precizēšanu
 19. Par Tērvetes novada pašvaldības 2018. gada publiskā pārskata apstiprināšanu
 20. Par finansējuma piešķiršanu Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas grupas ”Sprīdītis” skolotāja palīga slodzes palielināšanai
 21. Par saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2019. gadam”” apstiprināšanu

 

/    
DALIES:      
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
PIETEIKTIES JAUNUMIEM