Otrdiena, 31. Marts | Atvars, Gvido
AAA

DARBA KĀRTĪBĀ

 

*Izpilddirektora ziņojums

 

 1. Par nekustamā īpašuma „Zemgaļi” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu
 2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 7. Par zemes iznomāšanu
 8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Priednieki”, sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu
 10. Par lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšanu
 11. Par nekustamā īpašuma „Mazdruķi” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu
 12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
 13. Par nekustamo īpašumu apvienošanu, nosaukumu un lietošanas mērķu noteikšanu
 14. Par Tērvetes novada domes 2020. gada  projektu konkursa  „Mēs – Tērvetes novadam”   nolikuma apstiprināšanu
 15. Par grozījumu Tērvetes novada pašvaldības iestāžu   amatu sarakstā apstiprināšanu
 16. Par saistošo noteikumu 24 „ Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 28. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 18 “Nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi  Tērvetes novadā””precizēšanu
 17. Par līguma slēgšanu par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu
 18. Par Tērvetes novada autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programmas 2020.-2022. gadam  apstiprināšanu
 19. Par grozījumu Tērvetes novada domes 2016. gada 27. oktobra   nolikumā “Tērvetes novada Būvvaldes  nolikums”
 20. Par nekustamā īpašuma “Lintes”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu
 21. Par nekustamā īpašuma „Labrenči” – 29, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu
 22. Par Auces novada pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem
 23. Par Dobeles novada pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem
 24. Par ūdens un kanalizācijas pakalpojuma tarifu pārskatīšanu
 25. Par nekustamā īpašuma “Oši” izsoles rezultātu apstiprināšanu
 26. Par nekustamā īpašuma “Tīsiņi” izsoles rezultātu apstiprināšanu
 27. Par nekustamā īpašuma “Breimaņu birzs” izsoles rezultātu apstiprināšanu
 28. Par nekustamā īpašuma “Mizēnu mežs” izsoles rezultātu apstiprināšanu
 29. Par telpas iznomāšanu un nomas maksas apstiprināšanu
 30. Par nekustamā īpašuma “Vanagi” izsoles rezultātu apstiprināšanu

 

/    
DALIES:      
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
PIETEIKTIES JAUNUMIEM