Pirmdiena, 16. Decembris | Alvīne
AAA

 

DARBA KĀRTĪBĀ

 

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Klinti”, sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu”
 2. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Blāzmas” pārvaldīšanas tiesību nodošanu
 3. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Dzirksteles” pārvaldīšanas tiesību nodošanu
 4. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Stari” pārvaldīšanas tiesību nodošanu
 5. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Liesmas” pārvaldīšanas tiesību nodošanu
 6. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Sarmas” pārvaldīšanas tiesību nodošanu
 7. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Ruči” pārvaldīšanas tiesību nodošanu
 8. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Upmaļi” pārvaldīšanas tiesību nodošanu
 9. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Stallēni” pārvaldīšanas tiesību nodošanu
 10. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Ataugas” pārvaldīšanas tiesību nodošanu
 11. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Skola” pārvaldīšanas tiesību nodošanu
 12. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Silkalni ” pārvaldīšanas tiesību nodošanu
 13. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Sanatorija-4” pārvaldīšanas tiesību nodošanu
 14. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Atpūtas” pārvaldīšanas tiesību nodošanu
 15. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Pilskalni” pārvaldīšanas tiesību nodošanu
 16. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Sanatorija-5” pārvaldīšanas tiesību nodošanu
 17. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Vīnkalni” pārvaldīšanas tiesību nodošanu
 18. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Sanatorija-2 ” pārvaldīšanas tiesību nodošanu
 19. Par izmaiņām Tērvetes novada domes darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisijas personālsastāvā
 20. Par izmaiņām Tērvetes novada domes Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu piedziņas komisijas personālsastāvā
/    
DALIES:      
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
PIETEIKTIES JAUNUMIEM