Pirmdiena, 23. Novembris | Zigfrīda, Zigrīda, Zigrīds
AAA

DARBA KĀRTĪBĀ

  1. Par saistošo noteikumu  Nr. 1 „Grozījumi  Tērvetes novada pašvaldības 2018.  Gada  2. februāra saistošajos  noteikumos  Nr.3 ”Tērvetes novada pašvaldības budžets 2018. gadam”” apstiprināšanu
  1.   Par saistošo  noteikumu  Nr. 2   “Par Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu”  apstiprināšanu
  1. Par nekustamā īpašuma “Robeža” sadalīšanu
  2.   Par Tērvetes kultūras nama vadītāja iecelšanu

 

  

 

/    
DALIES:      
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
PIETEIKTIES JAUNUMIEM