Pirmdiena, 25. Maijs | Anšlavs, Junora
AAA

DARBA KĀRTĪBĀ

  1. Par dalību projektu konkursā
  2. Par nekustamā īpašuma “Karjers”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu
  3. Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu

4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Augļu  dārzs”, sadalīšanu , adreses, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu

/    
DALIES:      
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
PIETEIKTIES JAUNUMIEM