Svētdiena, 26. Janvāris | Agneta, Agnis, Ansis
AAA

Būvvaldes arhīvs

2017.gads

Izsniegtās būvatļaujas, sākot ar 01.01.2017.g.

  • Nr. 1/17-5    Tērvetes novada dome – pašvaldības ceļu Te38 “Dobeles šoseja-Laktas” un Te36 ” Zemzari – Pilskalni” pārbūve Tērvetē, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 08.02.2017.)
  • Nr. 2/17-5    a/s “Latvijas valsts meži” – apaļkoku pirmapstrādes angārs kokapstrādes darbnīcu teritorijā ( spēkā no 28.02.2017.)
  • Nr.3/17-5    VNŪ Ailes strauts meliorācijas sistēmas atjaunošana Tērvetes novada teritorijā ( spēkā no 09.03.2017.)
  • Nr.4/17-5    Iesala ražotne “Kroņauces dzirnavās”, Kroņaucē, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā ( spēkā no 16.03.2017.)
  • Nr.5/17-5    VNŪ Svēpaine atjaunošana Bukaišu un Tērvetes pagastos Tērvetes novadā ( spēkā no 05.04.2017.)
  • Nr.6/17-5    Tērvetes novada dome – Piebraucamais ceļš uz a/f “Tērvete” biroju gar PIG “Sprīdītis” Kroņaucē ( spēkā no 05.04.2017.)
  • Nr.7/17-5    a/s “Agrofirma Tērvete” – zirgu staļļa ar manēžu pārbūve “Jātniekos”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā ( spēkā no 10.05.2017.)
  • Nr.8/17-5    Tērvetes novada dome – pašvaldības ceļa Au49 pārbūve Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā ( spēkā no 10.05.2017.)
  • Nr.9/17-5    z/s “Strazdi” – pirts “Kliņģeros-Kalniņos”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā ( spēkā no 30.05.2017.)
  • Nr.10/17-5  Aldis Vedļa – dzīvojamās mājas atjaunošana “Lācīšos”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā ( spēkā no 18.07.2017.)
  • Nr.11/17-5   a/s “TĒRVETES AL” – graudu pārstrādes ēkas pārbūve “Alus darītavā”, Kroņaucē, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā ( spēkā no 19.07.2017.)
  • Nr.12/17-5   Lauris Poļikarpovs – dzīvojamā māja Klūnās, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā ( spēkā no 04.08.2017.)
  • Nr.13/17-5   z/s Māliņi – apsildāma garāža un graudu novietne “Māliņos”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā ( spēkā no 14.08.2017.)
  • Nr.14/17-5   a/s “Latvijas valsts meži” – 2 terases pie kafejnīcas “Lutauša galds” dabas parkā Tērvete, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā ( spēkā no 15.08.2017.)
  • Nr.15/17-5   z/s “Ezerieši” – Kokapstrādes angārs “Jaunotriņos” Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( nav spēkā līdz servitūta nodibināšanai)
  • Nr.16/17-5   z/s “Ausekļi” – meliorācijas sistēmas atjaunošana “Lībagos”, Augstkalnes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 23.10.2017.)
  • Nr.17/17-5   z/s “Kvietes” – meliorācijas sistēmu pārbūve Tērvetes novada Bukaišu pagasta “Audruvēs” un “Siliņos” ( spēkā no 29.11.1017.)
  • Nr.18/17-5   z/s Lielbērtulaiši – šķidrmēslu krātuve “Lielbērtulaišos”, Bukaišu pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 01.12.2017.)
  • Nr.19/17-5   z/s “Kvietes” – l/s noliktava, auto svari un teritorijas labiekārtojums “Lielupšās” un “Vecupšās” Augstkalnes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 01.12.2017.)
  • Nr.20/17-5   z/s “Māliņi” – meliorācijas sistēmu pārbūve “Laurēnos”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 04.12.2017.)
  • Nr.21/17-5   z/s “Liepas” – graudu kalte un trīs silosi “Lielpurviņos”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 05.12.2017.)
  • Nr.22/17-5   AS “TĒRVETES AL” – kompresoru ēkas pārbūve Tērvetes alus darītavā, Kroņaucē, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 18.12.2017.)

Uzsāktie būvdarbi, sākot ar 01.01.2017.g.

  • Nr. 1/17-5-P     VNŪ Govainis atjaunošana Tērvetes pagastā Tērvetes novadā ( 04.04.2017.)
  • Nr. 2/17-5-P    Tērvetes novada dome – pašvaldības ceļa Te5 pārbūve Tērvetes pagastā ( 05.04.2017.)
  • Nr. 3/17-5-P    z/s “Māliņi” – meliorācijas sistēmas pārbūve Mednē, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā ( 10.05.2017.)
  • Nr. 4/17-5-P    a/s “Agrofirma Tērvete” – trīs jaunlopu kūtis un skābbarības novietne “Tērcēs”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā ( 23.05.2017.)
  • Nr. 5/17-5-P    a/s “Agrofirma Tērvete” – meliorācijas sistēmu pārbūve “Jātniekos”, “Lempjos”, “Dadzīšos” un “Mazružēnos”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā ( 11.07.2017.)
  • Nr. 6/17-5-P    z/s “Strazdi” – pirts “Kliņģeros-Kalniņos”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā  ( 04.09.2017.)
  • Nr. 7/17-5-P    Tērvetes novada dome – Pašvaldības ceļa Au 49 pārbūve Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā ( 04.09.2017.)
  • Nr.8/17-5-P     anulēts
  • Nr.9/17-5-P     Tērvetes novada dome – NAI Labrenči pārbūve Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 09.10.2017.)
  • Nr.10/17-5-P   A/S “Latvijas valsts meži” – apaļkoku pirmapstrādes angārs Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 29.11.2017.)
  • Nr.11/17-5-P   z/s “Stārki” – tehnikas novietne “Stārkos”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 13.12.2017.)

Akceptētas būvniecības ieceres I.grupas būvēm, Apliecinājuma kartes, sākot ar 01.01.2017.g.

  • Nr. 1/17-6   SIA “Tērvetes veltes”- lapene “Krācēs”, Zelmeņos, Tērvetes pag., Tērvetes nov. (  11.01.2017.)
  • Nr. 3/17-6   z/s “Gaidas”- žogs “Āžmeļos”, Bukaišu pag., Tērvetes nov. (  20.02.2017.)
  • Nr. 4/17-6   SIA “Tērvetes veltes”- piebraucamā ceļa pārbūve “Krācēs”, Zelmeņos, Tērvetes pag., Tērvetes nov. (  21.02.2017.)
  • Nr. 8/17-6   Tērvetes novada dome – Tērvetes kultūras nama skatuves grīdas atjaunošana “Zelmeņos”, Zelmeņos, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 01.03.2017.)
  • Nr. 9/17-6   biedrība “Skaties tālāk” – saieta laukums “Lidoņos”, Bukaišos, Bukaišu pag., Tērvetes nov. ( 03.04.2017.)
  • Nr.12/17-6   biedrība “A.Brigaderes muzejs “Sprīdīši”” – muzeja stāvlaukuma pārbūve Tērvetē, Tērvetes novadā ( 06.04.2017.)
  • Nr.13/17-6   a/s “Agrofirma Tērvete” – terase un piebraucamā ceļa pārbūve pie “Saimes” ēkas Kroņaucē, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 13.04.2017.)
  • Nr.16/17-6   z/s “Strazdi” – jauns elektrības pieslēgums Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā ( 12.05.2017.)
  • Nr.17/17-6   biedrība “Tērvetes meža izglītības centrs” – Tērvetes Piedzīvojumu Veloparks  dabas parkā “Tērvete”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 23.05.2017.)
  • Nr.19/17-6   Aivis Čeksters – Kūts vienkāršota atjaunošana un lietošanas veida maiņa par l/s produkcijas pārstrādes ēku – “Bumbierēs”, Augstkalnes pag., Tērvetes nov. ( 07.06.2017.)
  • Nr.20/17-6   a/s “Latvijas valsts meži” – ekspozīcijas objektu izvietošana “Rūķu pilsētas ” kvartālos dabas parkā “Tērvete” ( 04.07.2017.)
  • Nr. 21/17-6   a/s “Agrofirma Tērvete” – manēžas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana “Jātniekos”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā ( 14.07.2017.)
  • Nr. 25/17-6   SIA Kompānija SL – bruģa laukums “Melderos”, Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā ( 07.08.2017.)
  • Nr. 28/17-6   a/s “Sadales tīkls” – 20 kV GVL rekonstrukcija Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā ( 30.08.2017.)
  • Nr. 29/17-6   Ainis Lagzdiņš – jauns pieslēgums “Spriņģos” Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā ( 01.09.2017.)
  • Nr. 30/17-6   SAC “Tērvete” – Apliecinājuma karte fasādei SAC ēkā “Mežmaliešos” Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā ( 01.09.2017.)
  • Nr. 31/17-6   SAC “Tērvete” – Apliecinājuma karte vienkāršotai pārbūvei SAC ēkā “Mežmaliešos” Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā ( 01.09.2017.)
  • Nr. 32/17-6   a/s “Latvijas valsts meži” – gājēju takas pie autobusu stāvlaukuma dabas parkā Tērvete ( 11.09.2017.)
  • Nr. 42/17-6  biedrība Tērvetes meža izglītības centrs – aktīvās atpūtas elementi meža vidē ( 21.12.2017.)
  • Pieņemšanas akti – ekspluatācijā pieņemtie objekti, sākot ar 01.01.2017.g.
  • Nr. 1/17-7   a/s “Agrofirma Tērvete” – Digestāta lagūna Nr.2, I.kārta – “Tišās” Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 24.01.2017.)
  • Nr. 2/17-7   a/s “Agrofirma Tērvete” – Digestāta lagūnas Nr.1 un Nr.2, II.kārta – “Tišās” Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 14.03.2017.)
  • Nr. 3/17-7   z/s “Ezerieši” – meliorācijas sistēmu atjaunošana un pārbūve “Jaunotriņos” un “Aizpurvīšos”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 16.03.2017.)
  • Nr. 4/17-7   Daila Bērziņa – pirts “Palmās”, Bukaišos, Bukaišu pag., Tērvetes nov. ( 10.05.2017.)
  • Nr. 5/17-7   a/s Sadales tīkls – A-60, A-6066 20 kV GVL pārbūve Tērvetē, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 10.05.2017.)
  • Nr.6/17-7   Augstkalnes-Mežmuižas evaņģēliski luteriskā draudze – Augstkalnes Mežmuižas baznīcas restaurācija: torņa ārsienu krāsošana ( 08.06.2017.)
  • Nr. 7/17-7   Tērvetes novada dome – pašvaldības ceļa Te-5 “Dambīši-Kaijas” atjaunošana un pārbūve Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 30.06.2017.)
  • Nr. 8/17-7   LKS Dāmnieki – l/s noliktava un tehnikas laukums “Jaunsilos”, Zelmeņos, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 09.08.2017.)
  • Nr. 9/17-7   A/S ” TĒRVETES AL” – noliktavas pārbūve “Alus darītavā”, Kroņaucē, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 30.08.2017.)
  • Nr.10/17-7  z/s Māliņi – Meliorācijas sistēmu atjaunošana un pārbūve Īpašumos “Medne”, Bukaišu pag., Tērvetes nov. ( 27.10.2017.)
  • Nr.11/17-7   z/s Kvietes – graudu uzglabāšanas tornis “Lielupšās”, Augstkalnes pag., Tērvetes nov. ( 14.11.2017.)
  • Nr.12/17-7   a/s “A/f Tērvete” – meliorācijas sistēmu pārbūve īpašumos “Jātnieki”, “Dadzīši”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 15.11.2017.)
  • Nr.13/17-7   VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” – VNŪ Govainis atjaunošana Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 28.11.2017.)
  • Nr.14/17-7   Mežmuižas evaņģēliski luteriskā draudze – Mežmuižas baznīcas ārsienu daļas restaurācija Augstkalnē, Tērvetes nov. ( 04.12.2017.)
  • Nr.15/17-7   Tērvetes novada dome – Pašvaldības ceļa Au-49 pārbūve Augstkalnes pag., Tērvetes nov. ( 05.12.2017.)
  • Nr.16/17-7   Tērvetes novada dome – NAI “Labrenči” pārbūve Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 11.12.2017.)
  • Nr.17/17-7   z/s Arāji – Meliorācijas sistēmu pārbūve ”Ermēs” Augstkalnes pag., Tērvetes nov. ( 19.12.2017.)

2016.gads

Izsniegtās būvatļaujas, sākot ar 01.01.2016.g.

  • Nr. 1/17-5     z/s „Kvietes” – graudu glabāšanas tornis „Lielupšās” Augstkalnes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 26.01.2016.)
  • Nr. 2/17-5    a/s “TĒRVETES AL”- iesala ražotne „Kroņauces dzirnavās”, Kroņaucē, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 28.01.2016.)
  • Nr. 3/17-5    Paškauska z/s “Liepas” – šķidrmēslu krātuve ar rūgšanas iespējām “Mazšķindeļos”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 04.02.2016.)
  • Nr. 4/17-5    SIA “Tērvetes tauriņi” – tauriņu ekspozīcijas māja dabas parka “Tērvete” stāvlaukumā ( spēkā no 20.04.2016.)
  • Nr. 5/17-5    Gunārs Salmiņš – viesu nama pārbūve “Tērvetes līčos”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 03.05.2016.)
  • Nr. 6/17-5    Olita Misule – dzīvojamās mājas pārbūve “Beverīnēs”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 18.05.2016.)
  • Nr.7/17-5     A/S “A/f Tērvete” – meliorācijas sistēmas pārbūve ( īpašumos pie Skujaines upes pie Gulbju ūdenskrātuves) ( spēkā no 27.05.2016.)
  • Nr.8/17-5    VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” –  VNŪ Govainis pārbūve ( spēkā no 03.06.2016. )
  • Nr.9/17-5     a/s “Latvijas valsts meži” – Tērvetes ūdenskrātuves atpūtas un laivu bāzes pārbūve – 1.kārta ( no 29.06.2016.)
  • Nr.10/17-5   a/s “Latvijas valsts meži” – Tērvetes ūdenskrātuves atpūtas un laivu bāzes pārbūve – 2.kārta ( no 29.06.2016.)
  • Nr.11/17-5    a/s “Latvijas valsts meži” – Tērvetes ūdenskrātuves atpūtas un laivu bāzes pārbūve – 3.kārta ( no 29.06.2016.)
  • Nr.12/17-5    a/s “Latvijas valsts meži” – Tērvetes ūdenskrātuves atpūtas un laivu bāzes pārbūve – 4.kārta ( no 29.06.2016.)
  • Nr.13/17-5   Tērvetes novada dome – Pašvaldības ceļā Te5 ( Dambīši-Kaijas) pārbūve ( no 30.06.2016.)
  • Nr.14/17-5   Tērvetes novada dome – NAI “Labrenči” pārbūve Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( no 20.10.2016.)
  • Nr.15/17-5   z/s Stārki – tehnikas novietne “Stārkos”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( no 01.11.2016.)
  • Nr.16/17-5   a/s “Tērvetes AL” – noliktavas piebūve alus darītavā Kroņaucē, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( no 30.06.2016./08.11.2016.)
  • Nr.17/17-5   z/s “Jaunruči” – l/s noliktava “Jaunručos”, Bukaišu pag., Tērvetes nov. ( no 13.12.2016.)
  • Nr.18/17-5   z/s “Ausekļi” – laukumi un piebraucamais ceļš “Ausekļos”, Augstkalnes pag., Tērvetes nov. ( n0 13.12.2016.)
  • Nr.19/17-5   a/s “Agrofirma Tērvete” – meliorācijas sistēmu pārbūve “Jātniekos”, “Lempjos”, “Mazružēnos” Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( no 16.12.2016.)
  • Nr.20/17-5  z/s “Māliņi” – meliorācijas sistēmu pārbūve “Mednē”, Bukaišu pag., Tērvetes nov. ( no 16.12.2016.)
  • Nr.21/17-5  z/s “Ezerieši” – meliorācijas sistēmas pārbūve “Jaunotriņos” un “Aizpurvīšos”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( no 29.12.2016.)

Uzsāktie būvdarbi, sākot ar 01.01.2016.g.

  • Nr. 1/17-5-P     M.Zaharovs – siltumnīcas “Lāmās”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 25.02.2016.)
  • Nr. 2/17-5-P    z/s “Māliņi”- meliorācijas sistēmu pārbūve Bukaišu pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 29.02.2016.)
  • Nr. 3/17-5-P   z/s “Sidrabes” – kūts”Sidrabēs”, Augstkalnes pag., Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 14.03.2016.)
  • Nr. 4/17-5-P   SIA “Tērvetes tauriņi” – tauriņu ekspozīcijas māja dabas parka “Tērvete” stāvlaukumā ( spēkā no 20.04.2016.)
  • Nr. 5/17-5-P   LKS “Dāmnieki” – angārs un laukums “Jaunsilos”, Zelmeņos, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 09.05.2016.)
  • Nr. 6/17-5-P   A/S “A/f Tērvete” – meliorācijas sistēmas pārbūve ( īpašumos pie Skujaines upes pie Gulbju ūdenskrātuves) ( spēkā no 27.05.2016.)
  • 1.grupas būve – granulu tvertne pie katlu mājas “Skolas internāts” Augstkalnē, Tērvetes nov. ( 02.06.2016.)
  • 1.grupas būve – granulu tvertnes uzstādīšana “Labrenčos”, Tērvetē ( 02/06.2016.)
  • 1.grupas būve – siltumtrase “Līdumu” katlu māja – “Lāču” katlu māja Kroņaucē ( 15.08.2016.)
  • Nr. 7/17-5-P   a/s “Tērvetes AL” – alus darītavas pārbūves 2.kārta Kroņaucē, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( pagarināta būvdarbu atļauja) ( spēkā no 23.11.2016.)
  • Nr. 8/17-5-P   z/s “Kvietes” – graudu tornis “Lielupšās”, Augstkalnes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 28.11.2016.)
  • Nr. 9/17-5-P   a/s “Tērvetes AL” – noliktavas piebūve alus darītavā Kroņaucē, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā ar 01.12.2016.)
  • Nr.10/17-5-P   z/s “Ezerieši” – meliorācijas sistēmas pārbūve “Jaunotriņos” un “Aizpurvīšos”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( no 29.12.2016.)

Akceptētas būvniecības ieceres I.grupas būvēm, sākot ar 01.01.2016.g.

  • Nr. 4/17-6   LKS “Dāmnieki” – ārējā elektroapgāde “Jaunsilos”, Zelmeņos, Tērvetes pag., Tērvetes nov. (  29.01.2016.)
  • Nr. 5/17-6   a/s “A/f Tērvete” – ārējā elektroapgāde “Tišas” – “Jātnieki”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 29.01.2016.)
  • Nr. 6/17-6   z/s “Strazdi” – slodzes apvienošanas ” Kliņģeros – Kalniņos”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 29.01.2016.)
  • Nr. 8/17-6   a/s “Sadales tīkls” – A557 ( Tērvetes skola – Elejas virziens), Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 09.02.2016.)
  • Nr. 10/17-6 a/s “Latvijas valsts meži” – ūdensvada pievada pārbūve pie TIC dabas parkā “Tērvete” ( 27.04.2016.)
  • Nr. 13/17-6 Tērvetes novada dome – stadiona skrejceļa un basketbola laukuma seguma pārbūve Kroņaucē ( 26.05.2016.)
  • Nr.15/17-6 A/S “Sadales tīkls” – TP 6070 “Nameji” Z-3, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 02.06.2016.)
  • Nr.16/17-6  Tērvetes novada dome – granulu tvertnes uzstādīšana “Labrenčos”, Tērvetē ( 02/06.2016.)
  • Nr.17/17-6  Tērvetes novada dome – granulu tvertne pie katlu mājas “Skolas internāts” Augstkalnē, Tērvetes nov. ( 02.06.2016.)
  • Nr.19/17-6  A/S “Sadales tīkls” – TP “Silaine” pārbūve Augstkalnē, Tērvetes novadā ( 09.06.2016.)
  • Nr.20/17-6 Aija Upeniece – dārza māja “Ezerkrastos”, Kroņaucē, Tērvetes pag., Tērvetes nov.  ( 10.06.2016.)
  • Nr.21/17-6 a/s “Latvijas valsts meži” – dabas parka ieejas mezgla kases “Tērvetes silā”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 14.06.2016.)
  • Nr.22/17-6 a/s “Sadales tīkls” – TP “Stari” pārbūve un el.līnijas pārbūve Augstkalnē, Tērvetes nov. ( 15.06.2016.)
  • Nr.23/17-6 Tērvetes novada dome – Ielu apgaismojuma pārbūve Augstkalnē, Tērvetes nov. ( 15.06.2016.)
  • Nr.28/17-6 a/s “Agrofirma Tērvete” – siltumtrase “Līdumu” katlu māja – “Lāču” katlu māja Kroņaucē ( 30.06.2016.)
  • Nr.32/17-6 Tērvetes novada dome – Pālenu dzimtas kapličas sienu restaurējošā atjaunošana Tērvetes kapos (29.07.2016.)
  • Nr.33/17-6 Tērvetes novada dome – Gājēju ceļa atjaunošana uz Tērvetes Kalnamuižas baznīcu ( 01.08.2016.)
  • Nr.37/17-6  “Sajūtu taka”I.kārta  pie RC Tērvete, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 25.10.2016.)
  • Nr.38/17-6  “Sajūtu taka”II.kārta  pie RC Tērvete, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 25.10.2016.)
  • Nr.41/17-6  elektrības gaisa vadu līnijas pārbūve Dzeguzēnos , Augstkalnes pag., Tērvetes nov. ( 17.11.2016.)
  • Nr.42/17-6  ārējā elektroapgāde dzīvojamām mājām Mežmaliešos, Tērvetes pag. ( 24.11.2016.)
  • Nr.43/17-6  LMT bāzes stacijas elektroapgāde Kroņaucē, Tērvetes pag. ( 30.11.2016.)
  • Nr.44/17-6  z/s “Liepdari” – žoga izbūve “Liepdaros”, Tērvetes pag. ( 12.12.2016.)
  • Nr.46/17-6  LMT iekārtu uzstādīšana Kroņaucē, Tērvetes pag. ( 14.12.2016.)
  • Nr.49/17-6  Tērvetes novada dome – telpu lietošanas veida maiņa bez pārbūves “Virsaišos”, Augstkalnē, Tērvetes nov. ( 20.12.2016.)

Pieņemšanas akti – ekspluatācijā pieņemtie objekti, sākot ar 01.01.2016.g.

  • Nr. 1/17-7    SIA “Tērvetes tauriņi” – tauriņu ekspozīcijas māja dabas parka “Tērvete” stāvlaukumā ( spēkā no 27.05.2016.)
  • Nr. 2/17-7   z/s Strazdi – lauksaimniecības ražošanas ēku komplekss – angārs un nojume “Kliņģeros”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 30.06.2016.)
  • Nr. 3/17-7   z/s “Māliņi” – meliorācijas sistēmu pārbūve z/s Māliņi īpašumos Bukaišu pagastā, Tērvetes nov. ( 05.08.2016.)
  • Nr. 4/17-7   z/s Kvietes – angārs-noliktava “Upšās”, Augstkalnes pag., Tērvetes nov. ( 05.08.2016.)
  • Nr. 5/17-7   Mihails Zaharovs – divas siltumnīcas “Lāmās”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 31.08.2016.)
  • Nr.6/17-7    a/s “A/f Tērvete” – meliorācijas sistēmu pārbūve a/s “A/f Tērvete īpašumos Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 10.10.2016.)
  • Nr.7/17-7   a/s “Tērvetes AL” – ražošanas notekūdeņu attīrīšanas Kroņaucē, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 05.12.2016.)

2015.gads

Izsniegtās būvatļaujas, sākot ar 01.01.2015.g.

  • Nr. 1/17-5 z/s „Strazdi” – viesu nama „Kliņģeri” pārbūve Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 06.01.2015.)
  • Nr. 2/17-5 z/s „Strazdi” – atpūtas nama „Kliņģeri” pārbūve Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 06.01.2015.)
  • Nr. 3/17-5 z/s „Strazdi” – l/s ražošanas ēku komplekss – angārs un nojume „Kliņģeros” Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 13.01.2015.)
  • Nr. 4/17-5 a/s „a/f Tērvete” – jaunlopu kūtis un skābbarības novietnes „Tērcēs” un „Mazšķindeļos” Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 14.01.2015.)
  • Nr. 4-1/17-5 z/s „Kvietes” – angārs – noliktava „Upšās”, Augstkalnes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 14.01.2015.)
  • Nr. 5/17-5 a/s „a/f Tērvete” – notekūdeņu attīrīšanas iekārtas „Galdiņos”, Kroņaucē, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 22.01.2015.)
  • Nr. 6/17-5 Zigrīda Maslauska – dzīvojamā māja „ Bebrīšos”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 22.01.2015.)
  • Nr. 7/17-5 a/s „Latvijas valsts meži” – gājēju pārvada pieslēgumi un teritorijas labiekārtošana, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 27.01.2015.)
  • Nr. 8/17-5 a/s „Latvijas valsts meži”- dabas parka Tērvete iekšējais ceļš–Anneles tēva kalna ceļš – „Tērvetes silā”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 10.03.2015.)
  • Nr. 9/17-5 Sandris Cēsnieks – dzīvojamā māja „ Jaunotriņos”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 16.03.2015.)
  • Nr. 10/17-5 a/s „a/f Tērvete” – liellopu kūts 500 govīm „ Jātniekos”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 16.03.2015.)
  • Nr. 11/17-5 a/s „a/f Tērvete” – divu kūts ēku un piena bloka demontāža „Tērcēs”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 20.03.2015.)
  • Nr. 12/17-5 Gatis Burnovskis – dzīvojamā māja „Jauncelmos”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 11.05.2015.)
  • Nr.13/17-5 a/s „Latvijas valsts meži” – Tērvetes ūdenskrātuves atpūtas un laivu bāzes pārbūve ( spēkā no 10.06.2015.)
  • Nr. 14/17-5 LKS „Dāmnieki” – meliorācijas sistēmas rekonstrukcija „Ingrīdās”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 30.06.2015.)
  • Nr.15/17-5 SIA MNKC – gājēju pārvads pār autoceļu P103 pie dabas parka „Tērvete” ( spēkā no 06.07.2015.)
  • Nr.16/17-5 Mihails Zaharovs – siltumnīcas „Lāmās”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 13.07.2015.)
  • Nr.17/17-5 z/s „Kvietes” – meliorācijas sistēmas pārbūve „Dobumos”, Bukaišu pag., Tērvetes nov., ( spēkā no 03.08.2015.)
  • Nr.18/17-5 z/s „Ezerieši” – meliorācijas sistēmas pārbūve „Jaunotriņos”, „Aizpurvīšos” un „ Lielkalniņos”, Tērvetes pag., Tērvetes nov., ( spēkā no 03.08.2015.)
  • Nr.19/17-5 z/s „Māliņi” – meliorācijas sistēmas pārbūve un atjaunošana Bukaišu pag., Tērvetes nov., ( spēkā no 03.08.2015.)
  • Nr.20/17-5 z/s „Arāji” – meliorācijas sistēmas pārbūve „Ērmēs”, Augstkalnes pag., Tērvetes nov., ( spēkā no 03.08.2015.)
  • Nr.21/17-5 Evita Reinberga – veikala telpu izbūve „Īkšķīšos”, Tērvetē, Tērvetes pag., Tērvetes nov., ( spēkā no 23.09.2015.)
  • Nr.22/17-5 biedrība “Latvijas kokrūpniecības federācija” – paviljons “Tērvetes silā”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 07.10.2015.)
  • Nr.23/17-5 ieraksts anulēts
  • Nr.24/17-5 LKS “Dāmnieki” – L/s noliktava un graudu glabātuve “Dāmniekos”, Zelmeņos, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 24.11.2015.)
  • Nr.25/17-5 z/s “Jaunruči” – laukuma un piebraucamā ceļa pārbūve “Lielručos”, Bukaišu pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 14.12.2015.)
  • Nr.26/17-5 z/s “Dārznieki” – l/s noliktava “Dārzniekos”, Augstkalnes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 15.12.2015.)
  • Nr.27/17-5 Visvaldis Banziņš – vasaras māja “Mārsilos”, Tērvetes pagastā, Tērvetes nov. ( spēkā no 21.12.2015.)
  • Nr.28/17-5 Klemenss Jasutis – saimniecības ēka “Vītoliņos”, Bukaišos, Bukaišu pag., Tērvetes nov. ( spēkā ar 21.12.2015.)
  • Nr.29/17-5 Velta Kince – dzīvojamās mājas pārbūve “Migliņās”, Tērvetes pa., Tērvetes nov. ( spēkā ar 21.12.205.)

 

2014.gads

Izsniegtās būvatļaujas

1/9-2 – SIA “Vīnogu dārzs” – siltumnīcas “Vīnogu dārzā”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 04.02.2014.)

2/9-2 – Edgars Zihmanis – dzīvojamā māja un pagrabs “Vīnogu dārzā”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 04.02.2014.)

3/9-3 – Mežmuižas evaņģēliski luteriskā darudze – Mežmuižas baznīcas sienu renovācija ( restaurācijas 1.kārta) (spēkā no 07.05.2014.)

4/9-3 – Biedrība A.Brigaderes muzejs “Sprīdīši” ” – kājinieku tilta rekonstrukcija “Sprīdīšos”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 08.05.2014.)

5/9-3 – Tērvetes novada dome – Pirmsskolas iestādes “Sprīdītis” ēkas rekonstrukcijas 2.kārta Kroņaucē, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 08.05.2014.)

6/9-3 – Anita Goba – vasaras māja Tērvetes ielā-5, Tērvetē, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 26.05.2014.)

7/9-3 – VSIA “ZM Nekustamie īpašumi” VNŪN Tērvete rekonstrukcija; ŪSIK 3826; pik. 452/00-562/00 ( spēkā no 13.06.2014.)

8/9-3 –  a/s “A/f Tērvete” – siltumtrase “Alus darītava – Kroņauces ciema centrs” Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 25.07.2014.)

9/9-3 – a/s “Latvijas valsts meži” – materiālu novietne “Tērvetes silā”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 25.07.2014.)

10/9-3 – Tērvetes novada dome – Ielu apgaismojums PII “Sprīdītis” – A.Brigaderes pamatskola Kroņaucē, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 17.09.2014.)

11/9-2 –   a/s „Latvijas valsts meži” – „Rūķu pilsētas” izbūves 1.kārta ( pievedceļi un inženiertīkli) dabas parkā „Tērvete”,  Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no  19.09.2014.)

12/9-2 –   Evija Bilkšte – dzīvojamās mājas rekonstrukcija „Grāveros”,  Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no  23.09.2014.)

13/9-2 –   Anda Muciniece – noliktava „Mēnestiņš”,  Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no  14.10.2014.)

14/9-2 –   Tērvetes novada dome – ielu apgaismojuma izbūve Tērvetes estrāde-Pagasta ēka Tērvetē,  Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no  24.10.2014.)

15/9-2 –   Tērvetes novada dome – ielu apgaismojuma izbūve dzīvojamam kvartālam  Sanatorija Tērvetē,  Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no  24.10.2014.)

16/9-2 –   a/s „A/f Tērvete”–SIA Lattelekom-  sakaru kabelis uz alus darītavu Kroņaucē,  Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no  03.11.2014.)

17/9-2 –   z/s „Strazdi” – šķeldas katlu māja „Kliņģeros”,  Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no  03.11.2014.)

18/9-2 –   a/s Sadales tīkls – TP-5509 „Dzintari” ārējā elektroapgāde Zelmeņos,  Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no  22.11.2014.)

19/9-2 –   a/s „A/f Tērvete”– tvaika iekārtas gāzes apgāde „Alus darītavā”, Kroņaucē,  Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no  24.11.2014.)

20/9-2 –   z/s „Strazdi” – restorāns un alus darītava „Kliņģeros”,  Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no  24.11.2014.)

21/9-2 –   z/s „Sidrabes” – kūts „Sidrabēs”,  Augstkalnes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no  24.11.2014.)

22/9-2 –   VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”- VNŪ Cērpaine atjaunošana Bukaišu un  Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no  11.12.2014.)

23/9-2 –   a/s „A/f Tērvete”– notekūdeņu attīrīšanas iekārtas „Galdiņos”, Kroņaucē,  Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no  22.12.2014.)

24/9-2 –   Elmārs Antons – pirts „Zemzaros”,  Tērvetē, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no  22.12.2014.)

 

 

 

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv