Svētdiena, 22. Jūlijs | Marija, Marika, Marina
LASĪT VAIRĀK
18 / 07
Tērvetes novada svētki- 2018

Aicinām Tērvetes novada iedzīvotājus un viesus uz Tērvetes novada svētkiem!

LASĪT VAIRĀK
14 / 07
Ugunsdzēsēju sacensības 2018 pulcē dalībniekus no vairākiem novadiem

Tērvetes novada sporta svētku laikā notika arī spraigas ugunsdzēsēju sacensības. Viesu komandas bija  ieradušās no Zantes, Saldus, Brocēniem. Protams, startēja arī paši tērvetnieki. Paldies Modrim Vazdiķim un viņa komandai par šo aizrautīgo sacensību organizēšanu!

LASĪT VAIRĀK
14 / 07
Tērvetes novada sporta svētki 2018 noslēgušies

Tērvetes novada sporta svētkos piedalījās gan mūsu novada cilvēki, gan viesi no kaimiņu novadiem. Draudzīgā un pozitīvā gaisotnē sporta spēles norisinājās līdz pat vēlai pēcpusdienai.

LASĪT VAIRĀK
12 / 07
Tiek atputekļots grantētais ceļa posms gar Tērvetes kapiem

Uz valsts vietējās nozīmes autoceļa , kas ved gar Tērvetes kapiem, 400 m garumā tiek veikta dubultās virsmas apstrāde. Priecājamies, ka esam sadzirdēti un šis  ceļa posms  būs atputekļots.

LASĪT VAIRĀK
11 / 07
Pārrobežu nometnē iegūst jaunas zināšanas

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekta “Iepazīsti Zemgali ar velosipēdu” (Explore Zemgale by Bicycle), LLI-264 ietvaros no 2. līdz 6. jūlijam norisinājās pārrobežu skolēnu nometne, kurā piedalījās 14 skolēni no Tērvetes novada skolām un 14 no Žagares ģimnāzijas Lietuvā. Nometnes tēmas: seno Zemgales zemju (Lietuvā un Latvijā) dabas un vēsturiskais mantojums, tradīcijas un kultūra, tūrisma iespēju apzināšana. Nometnes ietvaros tika radīta iespēja izpētīt un pārbaudīt velosipēdu maršrutā ietveramos tūrisma objektus.

LASĪT VAIRĀK
09 / 07
NOSLĒGUŠIES XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki

Paldies visiem mūsu novada lieliskajiem svētku dalībniekiem par kopīgi radīto svētku krāšņumu! Paldies kolektīvu vadītājiem par ieguldīto darbu, gatavojoties šiem lielajiem svētkiem! Paldies mūsu šoferīšiem, paldies  novada koordinatorei Inetai Strazdiņai , kas visu svētku laiku rūpējās par ikvienu novada  kolektīvu.

LASĪT VAIRĀK
01 / 07
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki ir sākušies

XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki ir sākušies. No Tērvetes novada uz svētkiem šodien devās pieci kolektīvi- jauktais koris “Tērvete”, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Avots”, jauniešu deju kolektīvs”Avots”, senioru deju kolektīvs “Vārpa”un amatierteātris “Tŗīne” . Lai skanīgi un deju rakstiem rotāti šie svētki!

NĀKAMAIS
AKTUĀLI
Bukaišu pagastā ir konstatēta mājas cūku saslimšana ar Āfrikas cūku mēri. Lūdzu iepazīties ar PVD rīkojumu par karantīnas noteikšanu un ierobežojumiem Tērvetes novada Bukaišu pagastā_sadaļā UZŅĒMĒJDARBĪBA vairāk
IEPRIEKŠĒJAIS
NĀKAMAIS
PIETEIKTIES JAUNUMIEM
Email *